170562

 – tyle wirtualnych świec zapaliliśmy w Waszych intencjach.

Oto świeca, która będzie dla Ciebie płonąć przez 30 dni, jeśli:

∎ szukasz wsparcia modlitewnego dla siebie lub bliskich
∎ masz problemy, które Cię przerastają
∎ a może jest coś, za co chcesz podziękować Bogu

Jeśli zapalisz swoją 30-dniową świecę, już od jutra czekają na Ciebie liczne przywileje:

Nieocenione wsparcie modlitewne sióstr zakonnych. Zaprzyjaźnione z nami siostry z trzech zgromadzeń klauzurowych będą modlić się w zapisanych przez Ciebie intencjach.

Modlitwa innych uczestników akcji w Twoich sprawach. Jeśli tylko zgodzisz się upublicznić swoje intencje, uczestnicy naszej akcji będą mogli włączyć je do swoich modlitw.

Własna podstrona ze świecą i intencją. Jeśli weźmiesz udział w naszej akcji, otrzymasz indywidualny dostęp do własnej podstrony z zapaloną świecą i wpisaną obok intencją. 

Twoje sprawy trafią przed oblicze Matki Bożej w Fatimie

Dwie Msze Święte za zapalających naszą świecę, w tym także za Ciebie! Odprawione zostaną w Portugalii, w słynnym Sanktuarium Fatimskim. Zaplanowaliśmy je w miesiącach maryjnych: maju i październiku. To przywilej zarezerwowany dla uczestników naszej akcji, zapalających świecę na 30 dni!

Mało tego, podziękownia i prośby, które wpiszesz w poniższym formularzu zostaną wydrukowane na specjalnie przygotowanych kartach. Taką kartę w Twoim imieniu dostarczymy do Fatimy!

Powierz swoje sprawy Matce Bożej. 

Dzięki Jej wstawiennictwu tysiące osób otrzymało łaski.

  • TAK, zapalam świecę trzydziestodniową, ponieważ pragnę, aby modlono się w obranej przeze mnie intencji.
  • TAK, chcę powierzyć moją intencję wstawiennictwu Matki Bożej, dlatego deklaruję odmówienie przynajmniej jednej Zdrowaś Maryjo w każdym z trzydziestu dni.
  • TAK, wiem, że moja intencja trafi przed oblicze Fatimskiej Pani do Sanktuarium w Fatimie, gdzie zostaną odprawione dwie Msze Święte za mnie oraz innych uczestników tej akcji.

Zaangażowaliśmy tysiące Polaków

Akcja Twoje światło w Fatimie trwa nieprzerwanie od 2009 roku. W tym czasie rozpropagowaliśmy ideę aktywnego życia duchowego wśród setek tysięcy Polaków, którzy zawierzyli swoje sprawy Maryi. Na przestrzeni lat:

  • Zapaliliśmy ponad 146 tysięcy wirtualnych świeć.
  • Złożyliśmy w Fatimie ponad 237 tysięcy podziękowań i próśb do Matki Bożej.
  • Zapaliliśmy przy fatimskiej Kaplicy Objawień ponad 4,5 tysiąca dużych metrowych świec wotywnych.

Poznaj podziękowania i prośby uczestników akcji

Twoje Światło w Fatimie to inicjatywa, która cieszy się w Polsce rosącym zainteresowaniem. Świadczą o tym liczne intencje, które uczestnicy akcji powierzyli Maryi. Znajdziesz je na dole tej strony. Ofiaruj im swoją modlitwę, nawet jeśli będzie to tylko pojedyncze Zdrowaś Mario… lub Ojcze nasz…

Intencje Osób, które dołączyły do akcji:

Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje i Trevignano Romano DZIĘKUJĘ za istnienie i słyszalność RADIO POSTAJA MIR ♥ MEDUGORJE !
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu - W ZIMOWE MIKOŁAJKI - powierzam całe przedszkole KRASNAL HAŁABAŁA z Więksym Ostrowskim na czele ! ZIMA … WIOSNA … LATO … JESIEŃ … ZAWSZE RAZEM I BEZPIECZNIE ! Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo …
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu - W ZIMOWE MIKOŁAJKI - powierzam całe przedszkole KRASNAL HAŁABAŁA z Więksym Ostrowskim na czele ! ZIMA … WIOSNA … LATO … JESIEŃ … ZAWSZE RAZEM I BEZPIECZNIE ! Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo …
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu - W ZIMOWE MIKOŁAJKI - powierzam całe przedszkole KRASNAL HAŁABAŁA z Więksym Ostrowskim na czele ! ZIMA … WIOSNA … LATO … JESIEŃ … ZAWSZE RAZEM I BEZPIECZNIE ! Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo …
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu powierzam państwo SZWAJCARIA / SWITZERLAND / HELVETIA / SVIZZERA / SUISSE ! Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo …
Paweł
Pokaż więcej

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Czytaj więcej>

Copyright 2020 by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
Więcej informacji oraz dokumentacja z poprzednich odsłon akcji dostępne są na stronie PiotrSkarga.pl